Sint-Jan Quiz

Aangezien we geen voorstander zijn van ieder jaar dezelfde activiteit te organiseren zullen we dit jaar geen Sint-Jan Quiz organiseren. Er zal eventueel een andere acitiviteit plaatsvinden waarvan we u desgevallend tijdig op de hoogte zullen stellen.